IMF công bố chính sách chống tham nhũng mới

IMF công bố chính sách chống tham nhũng mới

IMF ngày 22/4 đã công bố chính sách mới, nhằm giải quyết một cách có hệ thống vấn đề tham nhũng, cũng như các tác động của vấn nạn này đối với tăng trưởng kinh tế ở tất cả 189 nước thành viên.