Nhiều dự án BT như tỉnh Bắc Ninh

Nhiều dự án BT như tỉnh Bắc Ninh

Có thể nói rằng T.Bắc Ninh đã rất tích cực triển khai các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức Hợp đồng Xây dựng–Chuyển giao(BT)...

“Nụ cười” từ vựa vải Bắc Giang

“Nụ cười” từ vựa vải Bắc Giang

Tính chuyện cho vải thiều đi châu Âu, Mỹ... đang chứng tỏ rằng, chúng ta đã bài bản hơn trong khâu sản xuất, quảng bá và xây dựng thị trường nông sản.